Lån for dårlig kreditt – Svartelistede lån (2023)

Dårlig kredittlån designet for å møte behovene til sørafrikanere

Dårlig kreditt er kanskje ikke bra, men det trenger ikke alltid være dårlig!

Den tøffe virkeligheten når du er en person som har klart å samle opp en rekord med dårlig kreditt, er at de større og mer kjente låneinstitusjonene ikke har det travelt med å hjelpe deg med et lån. Faktisk vil de oftere enn ikke avslå søknaden din basert på den enkle grunnen til at du har høy risiko.

Når det er sagt, hvis du er noen med en dårlig kreditthistorie, er det ingen grunn til å tulle fordi det er mange utradisjonelle låneinstitusjoner oglån på nettsom la merke til dette gapet i utlånsbransjen og gjorde det til deres oppgave å designe lånetilbud som ville hjelpe de uheldige personene som ikke hadde noe sted å henvende seg.

Disse nye utlånsselskapene og låneproduktene er spesielt skreddersydd for å møte behovene til borgere i Sør-Afrika som har dårlig kreditt. Selv om det ikke alltid er det billigste alternativet, er det fortsatt et alternativ! Du hadde ikke en før, og det har du nå, noe som er langt bedre enn å føle deg alene når du er i en posisjon som krever en hjelpende hånd.

Ikke føl deg som om du er den første som tar kontakt heller! Det er mange som deg, derfor er det perfeksjonerte prosesser av eksperter i bransjen som kan tilby rådene som trengs når du tar det skrittet for å søke om endårlig kreditt lån.

Hvor dårlig er rekorden din? Trenger du til og med et dårlig kredittlån?

Du har kanskje gått glipp av en betaling eller to, eller kanskje har noen få kredittkort, en kassekreditt og et par detaljhandelskontoer som kan fremstå som "dårlige". Det siste du bør gjøre er å anta noe om din økonomiske situasjon. Hvis du aldri har blitt overlevert før av et selskap som du skylder penger til, eller ikke har noen svartelister på navnet ditt, er det viktig at du først prøver å vite poengsummen din før du bekymrer deg over å søke om lån!

Husk at hvis du allerede antar at du kan ha dårlig kreditt, er sjansen stor for at enkelte långivere kan ha samme inntrykk, mens andre kanskje ikke. Med andre ord, ikke alle utradisjonelle långivere har de samme strenge reglene. Det er fortsatt en god idé å be om en kredittrapport for å vite hvor du står økonomisk.

Hvordan gå frem for å få en kredittrapport?

Takket være teknologi og internetts underverker, kan de gjøre dette på nettet akkurat som med de fleste ting i disse dager. Det er en rekke nettsider som vil hjelpe deg med å få en gratis kredittrapport. Du trenger bare å gå på nettet og se etter et nettsted som vil lenke til kredittbyråene. De fleste av dem vil be deg om dine korte personlige detaljer, nemlig kontaktopplysningene dine og ID-nummeret som skal fylles ut på et elektronisk skjema, og da vil du motta kommunikasjon.

Denne rapporten vil gi deg all den innsikt og informasjon du trenger for å fastslå om du har god eller dårlig kredittverdighet. Gå gjennom den med en fintannet kam og sørg for at alle detaljer og informasjon er korrekte. Alle ville hate å vite at det kan være falsk informasjon der ute som direkte kan påvirke din evne til å ta ut enhver fremtidpersonlige låneller kredittlinjer.

Når du søker om et dårlig kredittlån, må du ta hensyn til følgende:

  • Søk gjennom en rekke långivere, da dette ikke vil påvirke kredittpoengsummen din til å begynne med, men du kan bare få en god del interesse og finne en utlåner som passer perfekt til dine behov.
  • Vær forsiktig med å søke gjennom for mange over en lengre periode, da dette kan ende opp med å telle mot deg.
  • For enhver pris – unngå lånehaier! De har ikke dine økonomiske interesser på hjertet og vil låne deg penger bare på den forutsetning at de vil tjene penger på deg, for ikke å nevne at de kommer med de dyreste rentene for å toppe det hele

Råd om å sammenligne dårlig kredittlån

For det første, sørg for at du gjør en grundig sammenligning. Ikke bare mellom en eller to, men gjennom dem alle, siden mange forskjellige selskaper har ulike utlånspolitikk, renter og kriterier som må oppfylles.

Bruk et sammenligningsverktøy som lar svartelistede personer aktivt sammenligne fordeler og ulemper med hver långiver. Noen långivere kan til og med tilby et forhåndsgodkjent lån uten å måtte utføre en veldig grundig kredittsjekk - dette er nesten alltid sant i tilfelle avlønningslån.

Bare husk at en kredittsjekk som resulterer i at en utlåner avslår lånesøknaden din, kan ha alvorlige konsekvenser for deg i motsetning til å ha unngått sjekken i utgangspunktet. Pass på at du velger riktig utlåner når du sammenligner!

Hva er sikrede lån og hvordan hjelper de?

Dette er en helt egen strategi, om enn en du bør vurdere hvis du har dårlig kreditt. Husk at det ikke alltid er en garanti for at du får et personlig lån for dårlig kreditt, rett og slett på grunn av dårlig kreditt. Det er en rekke kriterier du må oppfylle, spesielt når du har å gjøre med en registrert utlåner (som alltid anbefales).

Så, hva er alternativet spør du? Det bedre spørsmålet å stille deg selv er, hvilke eiendeler har du som potensielt kan brukes som sikkerhet? Hvis du har sikkerhet som kan fungere som en form for sikkerhet for et lån, så er sannsynligheten for at du får et privatlån eller kortsiktig lån langt høyere enn før! Det som egentlig betyr er at du ikke engang trenger å søke om et dårlig kredittlån, du kan bruke sikkerheten din til å få et mer tradisjonelt generelt lån. Den eneste ulempen med dette scenariet i motsetning til et dårlig kredittlån, er imidlertid at hvis du ikke betaler det, vil eiendelen din bli tatt tilbake. Grandads gamle Buick i en auksjonslott vil garantert opprøre en rekke familiemedlemmer når du går glipp av betalingene på grunn av å ha valgt denne ruten.

Beviset er imidlertid at rentene er langt mer attraktive enn usikredehurtiglånsom kvalifiserer deg basert på tilgjengeligheten av sikkerhet. Det er virkelig en no-brainer! Vel, hvis du aldri har likt Buicken uansett. Ellers er det noe du seriøst må vurdere som risikabelt på grunn av tapet du kan pådra deg.

Noen økonomiske råd i siste øyeblikk å tenke over

Ta deg tid til å krysse T-ene og prikke ditt jeg. Gjør noen beregninger og sørg for at du er fullstendig klar over det månedlige avdraget du nå har forpliktet deg til å betale frem til oppgjør. Penger vokser ikke på trær, og de har absolutt ikke startet siden du bestemte deg for å begynne å gjøre det rette med din dårlige kreditt.

Med andre ord, ta en titt på inntekten din og sørg for at du har et sunt overskudd av resterende disponibel inntekt. Hvis du gjør det, er du A for away! Hvis ikke, ikke føl deg dårlig for å se nærmere på andre alternativer, for eksempelgjeldskonsolideringog gjeldsrådgivning for å lette belastningen. Bare sørg for at du lager den beste for deg og innse at du ikke er alene hvis du er svartelistet eller sliter med dårlig kreditt. Det er långivere der ute som står klar til å hjelpe deg.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated: 02/10/2023

Views: 6033

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.